ΤτΕ

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για το α΄ τρίμηνο του 2021 - Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές σε νέα και παλαιότερα ακίνητα - Η εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και λοιπές περιοχές

Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις, η υγεία και οι φυσικές καταστροφές, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα και αποτελούν περιοχές που μπορούν να ωφεληθούν από τις συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, το ψηφιακό ευρώ θα έχει την ίδια ισοτιμία με το φυσικό ευρώ (1:1), αλλά ενδεχομένως κλιμακωτά επιτόκια προς αποφυγή κερδοσκοπικών κινήσεων, ενώ θα πρέπει να σχεδιαστεί, ώστε να αναπαράγει κάποια βασικά χαρακτηριστικά των μετρητών που είναι χρήσιμα στην ψηφιακή οικονομία, όπως είναι η ικανότητα πληρωμών εκτός σύνδεσης (offline)

Περίπου 10.600 επιχειρήσεις είχαν τον περασμένο Δεκέμβριο το υψηλότερο υπόλοιπο τραπεζικών δανείων 16 δισ. ευρώ - Σχεδόν 680 επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους είχαν υπόλοιπο 24,4 δισ. ευρώ - Πάνω από το ήμισυ των νέων δανείων χορηγήθηκε για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης

Απόρρητο Απόρρητο