ΤτΕ

Στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά όσον αφορά τους ρυθμούς ανόδου στην αγορά κατοικίας συγκαταλέγεται φέτος η Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 12η θέση σε ένα σύνολο 56 χωρών με τις σημαντικότερες αγορές διεθνώς