ΤτΕ

Τι σχεδιάζουν οι διοικήσεις Alpha Bank και Eurobank – Πού «κολλάει» η συμφωνία της ΕΤΕ στην Κύπρο – Ποιες χώρες κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις διεθνείς δραστηριότητες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για το α΄ τρίμηνο του 2021 - Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές σε νέα και παλαιότερα ακίνητα - Η εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και λοιπές περιοχές

Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραμμίζει ότι οι συντάξεις, η υγεία και οι φυσικές καταστροφές, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα και αποτελούν περιοχές που μπορούν να ωφεληθούν από τις συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, το ψηφιακό ευρώ θα έχει την ίδια ισοτιμία με το φυσικό ευρώ (1:1), αλλά ενδεχομένως κλιμακωτά επιτόκια προς αποφυγή κερδοσκοπικών κινήσεων, ενώ θα πρέπει να σχεδιαστεί, ώστε να αναπαράγει κάποια βασικά χαρακτηριστικά των μετρητών που είναι χρήσιμα στην ψηφιακή οικονομία, όπως είναι η ικανότητα πληρωμών εκτός σύνδεσης (offline)