Υπουργείο Εργασίας

Συστηματοποίηση των ελέγχων και υποχρεωτικοί επανέλεγχοι, Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία και μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης είναι οι κύριες παρεμβάσεις