φέτα

Αίσιο τέλος έπειτα από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων με την καταλυτική παρέμβαση Βορίδη - Συμφωνήθηκε από κοινού να συσταθεί ένα ενιαίο καταστατικό με το οποίο επιλύονται όλα τα ζητήματα

Σύμφωνα με την Επιτροπή η Δανία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην προστασία της φέτας που είναι προϊόν ΠΟΠ το οποίο μπορεί να παραχθεί μόνο στην Ελλάδα με συγκεκριμένες προδιαγραφές