ΦΠΑ

Στόχος της πρότασης είναι η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των κονδυλίων της ΕΕ που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος κατά την αντιμετώπιση κρίσεων