ανεργία ευρωζώνη

Τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα εργασίας βοήθησαν ώστε να αποφευχθούν μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας και θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν, αλλά αναμένεται αύξηση της ανεργίας

Η πανδημία κορανοϊού έχει στείλει εκατομμύρια πολύ περισσότερους εργαζομένους στην ανεργία σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο από ότι δείχνουν τα επισημα στατιστικά στιχεία ναρκοθετώντας τις προοπτικές ανάπτυξης τους επόμενους μήνες και ισοπεδώνοντας τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων

Απόρρητο Απόρρητο