ΑΠΕ

Στο 35% η ενέργεια από ΑΠΕ, 37% εξοικονόμηση σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα – Όφελος άνω των €21 δισ. από επενδύσεις σε ΑΠΕ και ενεργειακή απόδοση κτιρίων την επόμενη 10ετία 

Την προώηση επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ σε νέα έργα ΑΠΕ καθώς και σε δύο μεγάλα έργα αποθήκευσης στην Κρήτη και την Αμφιλοχία, τα οποία θα δημιουργήσουν περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα κ. Γ. Περιστέρης

Απόρρητο Απόρρητο