ΑΤΛΑΣ

Στόχος η μετατροπή του ΕΦΚΑ από δυσκίνητο οργανισμό σε έναν σύγχρονο φορέα, η λειτουργία του οποίου θα χαρακτηρίζεται από περιορισμό της γραφειοκρατίας και ταχύτερη λήψη αποφάσεων - Νέοι μέθοδοι μάνατζμεντ που θα βασίζονται σε ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια - Με κριτήρια αγοράς θα επιλέγονται τα στελέχη του