εκκρεμείς συντάξεις

Αυξήθηκαν από 180 που είχε αρχικά ανακοινωθεί λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων - Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τόσο ασύγχρονα, μέσω πλατφόρμας στον ιστότοπο howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά μαθήματα