Χρίστος Δήμας

Η Πολιτεία αναμένει τις προτάσεις από τα επενδυτικά σχήματα επί της προτεινόμενης σύμβασης σύμπραξης και εντός καλοκαιριού, το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων θα αποστείλει το τελικό σχέδιο της σύμβασης σύμπραξης

Χρίστος Δήμας

«Στην Ελλάδα έχουμε πλέον τη δυναμική και τα εργαλεία που μπορούν να συνεισφέρουν στους στόχους των πολιτικών πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Μεταξύ άλλων προχωράμε στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων και την ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας», αναφέρει ο υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας

Στόχος είναι τον Ιούλιο να επαναλειτουργήσει η διώρυγα και να δοθεί με ασφάλεια σε λειτουργία τουλάχιστον για το διάστημα του καλοκαιριού, σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας