Χρίστος Δήμας

Στο πλαίσιο επίτευξης μεγαλύτερης ευελιξίας στα ερευνητικά κέντρα, εξαιρούνται πλέον από το ενιαίο μισθολόγιο οι ερευνητές που συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα ή από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στόχος η Ελλάδα να καταστεί ελκυστικός προορισμός στο συγκεκριμένο τομέα - Στο τραπέζι επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και χρηματοδότηση μέσω ΕΤΕπ έξι ερευνητικών κέντρων

Στο τραπέζι η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και η χρηματοδότηση μέσω ΕΤΕπ έξι ερευνητικών κέντρων - Σε μόλις έξι μήνες η πιστοποίηση των δαπανών που γίνονται ώστε να λάβουν φορολογικές υπερεκπτώσεις 200%