Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή είχε κρίνει ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ενδέχεται να χρησιμοποιεί αλγόριθμους ώστε να αυξάνεται η συνολική επισκεψιμότητα στις συγκεκριμένες υπηρεσίες μέσω άλλων πηγών επισκεψιμότητας

Το Δικαστήριο κρίνει ότι απεργία που πραγματοποιείται από συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αερομεταφορέα με σκοπό μεταξύ άλλων σε αύξηση μισθών δεν εμπίπτει στην έννοια της «έκτακτης περίστασης»