ΕΕΣΥΠ

Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι ούτε θεωρία, ούτε γραφειοκρατία, ούτε αναγκαίο κακό. Είναι η καρδιά μίας κουλτούρας που βασίζεται σε ισχυρές αξίες και προάγει τη διαφάνεια υπογράμμισε η Διευθύνουσα Σύμβούλος της ΕΕΣΥΠ

Απόρρητο Απόρρητο