ΕΚΟΜΕ

Η επιδότηση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για Έλληνες και ξένους επενδυτές να επιλέξουν την Ελλάδα για την παραγωγή των οπτικοακουστικών τους έργων