ΕΚΠΟΙΖΩ

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα της ενέργειας είναι ότι ο κλάδος βρισκόταν στην τρίτη θέση στον σχετικό πίνακα με 128 καταγγελίες, πίσω από τις τράπεζες και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 βρίσκονται ήδη στην δεύτερη θέση

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους δανειολήπτες που διαθέτουν κύρια κατοικία και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. Κατσέλη να υποβάλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο μέχρι τις 31 Μαΐου 2021

Το άρθρο 92 του νέου Πτωχευτικού Νόμου που προβλέπει τη μετατροπή μέρους του ετήσιου εισοδήματος, το οποίο υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, σε πτωχευτική περιουσία «ξαναγράφει» η κυβέρνηση, καθιστώντας σαφές πως δεν αίρεται το ακατάσχετο.

Απόρρητο Απόρρητο