εκπομπές άνθρακα

Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μια οικονομία που θα είναι ουδέτερη από τον άνθρακα μέχρι το 2050 - Πώς θα επηρεαστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Τα βασικά σημεία και τα «αγκάθια» των προτάσεων της Κομισιόν

Η Ελλάδα θα είναι ίσως η πρώτη χώρα της ΕΕ που θα αναθεωρήσει τον ενεργειακό της σχεδιασμό - . Ο ΔΟΕ περιγράφει 400 διαφορετικές παρεμβάσεις στην παγκόσμια οικονομία για την επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών

Γνωρίζοντας πως οι αεροπορικές πτήσεις συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην υπερθέρμανση του πλανήτη, Boeing και Airbus προσπαθούν να κάνουν πιο «πράσινη» την βιομηχανία τους, διατηρώντας, παράλληλα, τα κέρδη τους