Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα των ελέγχων αναθεωρείται βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο της επιδημιολογικής επιβάρυνσης

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με την ηγεσία και στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Απόρρητο Απόρρητο