Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

«Η αναγκαστική εκτέλεση δεν είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Υπάρχει, όμως, ένα μεγάλο ‘αλλά’», σχολίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), εκφράζοντας τον φόβο ότι καταστρέφεται μία μεγάλη κατάκτηση: η αποκατάσταση της κουλτούρας πληρωμών

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις σε διάστημα ενός χρόνου έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις δανείων, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ - Το ύψος των δανείων που διαχειρίζονται οι 25 εταιρείες του κλάδου και η συζήτηση περί συγχωνεύσεων

Απόρρητο Απόρρητο