ΕΟΔΥ

Από τα 97 κρούσματα, τα 52 αφορούν σε άθροισμα των προηγούμενων τριών ημερών, 18 είναι τα σημερινά κρούσματα που ήρθαν από το εξωτερικό - Επιβεβαιώθηκαν οι δύο θάνατοι που είχαν γίνει γνωστοί, 182 σύνολο

Απόρρητο Απόρρητο