Επιταγές

Όπως ανέφερε ο Γιάνννης Χατζηθεοδοσίου, εδώ και πέντε μήνες ζητούν το άνοιγμα του λιανεμπορίου με προσοχή, με το click in shop, το οποίο θα ήταν μία όαση για τις επιχειρήσεις και θα βοηθούσε και τον κόσμο ο οποίος δεν αντέχει κλεισμένος μέσα

Το χρονικό διάστημα από 16.3.2021 (η ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων) έως και την 23.3.2021 δεν θα λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή αναστέλλεται ο χρόνος για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων

Παραμένει σε ισχύ για τρεις μήνες το παλαιό καθεστώς φορολόγησης τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται με στήλες - Επεκτείνονται κατά 75 μέρες οι επιταγές που λήγουν τον Μάρτιο

Απόρρητο Απόρρητο