έργα υποδομών

«Δημιουργούμε τις συνθήκες για την επαναφορά της χώρας σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης» - Πολλά και μεγάλα έργα στην Αττική, αναβαθμίζουμε τη Θεσσαλονίκη, διευρύνουμε τα έργα ΣΔΙΤ, προτεραιότητα οι σιδηρόδρομοι

Απόρρητο Απόρρητο