εργασιακή νομοθεσία

Με τις εργασιακές αλλαγές που εισηγείται ο υπουργός Εργασίας, απειλείται το εργασιακό καθεστώς του 1982 που εξέθρεψε γενιές πανίσχυρων συνδικαλιστών. Πώς θα επιβιώσουν αυτές οι δυνάμεις στο νέο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί αν επιβληθούν οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για τις απεργίες και η παροχή ελάχιστων υπηρεσιών στο κοινό κατά τις απεργίες;

Απόρρητο Απόρρητο