εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ο μετασχηματισμός ESG αποτελεί στην πραγματικότητα μονόδρομο, που δημιουργεί ευκαιρίες για τους οργανισμούς, εφόσον σχεδιαστεί και υλοποιηθεί αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη και αντιμετωπίζοντας το σύνολο των προκλήσεων.

H Eurobank στηρίζει την Παιδεία, την Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα, τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την κοινωνία και την οικονομία

Η νέα μονάδα, χάρη στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί, καθίσταται η πιο ισχυρή και αποδοτική μονάδα αερίου της χώρας, με την MYTILINEOS να δίνει το έναυσμα για την μετάβαση στην μετά λιγνίτη εποχή