ευρωπαϊκή οικονομία

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αύξηση των διαφορών μεταξύ κρατών και περιοχών, ο ΟΟΣΑ ζητά να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης των 750 δισεκ. ευρώ μέσω επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την οικολογική μετάβαση

Οι υπογράφοντες εκτιμούν αντιθέτως ότι ο θεσμός αυτός, θα μπορούσε, διαγράφοντας τις πιστώσεις του, «να προσφέρει στα ευρωπαϊκά κράτη τα μέσα για την οικολογική ανοικοδόμησή τους

  • 1
  • 2