γερμανική οικονομία

Εκτιμήσεις για αύξηση του ΑΕΠ φέτος κατά 4,4%, χαμηλότερη απ’ ότι είχε αρχικά προβλεφθεί. Τα πακέτα βοήθειας της κυβέρνησης προστάτευσαν την οικονομία από «ανεπανόρθωτη φθορά», αλλά δεν θα συνεχιστούν επ' αόριστον.

Απόρρητο Απόρρητο