γερμανική οικονομία

Το Ινστιτούτο διατηρεί την πρόβλεψη για 2,5% αύξηση του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος, αλλά προβλέπει αύξηση περιορισμένη κατά 1,4 μονάδες από την πρόβλεψη του φθινοπώρου στο 3,7% για το 2022

Αποκλιμάκωση αναμένουν οι οικονομολόγοι και σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, ο οποίος φέτος με μέσο όρο 3,0%, θα είναι, λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, ο υψηλότερος των τελευταίων 27 ετών

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας, διευρύνθηκε κατά 9,4%, διατηρώντας την οικονομική δραστηριότητα 3,3% χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα, το τέταρτο τρίμηνο του 2019

Οι περισσότερες γερμανικές εταιρείες έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, ενώ οι επενδυτές ζητούν από τις εταιρείες περισσότερη διαφάνεια στη στρατηγική αντιμετώπισης της νέας πρόκλησης