Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

Με την απόφασή του το  ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) μηδενίζει ουσιαστικά το περιθώριο αύξησης του επιτοκίου για την περίοδο 17 Ιουνίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Απόρρητο Απόρρητο