φυλετικές ανισότητες

Ενώ το πρόβλημα της ανισότητας κατά των γυναικών έχει ως βασικές διαστάσεις την πολιτιστική -σαν οι ανισότητες να ήταν κάτι φυσιολογικό- και την παροχή ίσων ευκαιριών -στην αγορά εργασίας αλλά και γενικότερα ως προς την θέση στην κοινωνία-, το μεγαλύτερο βάρος έχει δοθεί σε διοικητικού χαρακτήρα μέτρα, όπως οι ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών, που βοηθούν, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το κακό στη ρίζα του