Γιώργος Στασσής

Χατζηδάκης: Ο νέος νόμος θα βγάλει την Επιχείρηση από τον «ζουρλομανδύα του Δημοσίου» και θα της προσδώσει χαρακτηριστικά επιχείρησης του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να είναι ανταγωνιστική

Πώς θα βρεθούν τα 750 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας - Τι θα γίνει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τις λιγνιτικές μονάδες και την αντικατάσταση των ΝΟΜΕ ώστε να ανοίξει η αγορά ρεύματος

Απόρρητο Απόρρητο