Γονικές παροχές

Από 1η Οκτωβρίου η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών έως €800.000 ανά τέκνο και συγγενή - Σήμερα, οι γονικές παροχές από γονείς σε παιδιά είναι αφορολόγητες μέχρι τα 150.000 ευρώ - Δείτε παραδείγματα