ΙΑΤΑ

Η Διεθνής Αεροπορική Ένωση (ΙΑΤΑ) συνεχίζει να περιμένει ανάκαμψη στο β' εξάμηνο του 2020, εκτιμά ωστόσο πως οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να δαπανήσουν περί τα 200 δισ. δολ. για αερομεταφορείς που κινδυνεύουν

Περισσότεροι από 730.000 άνθρωποι των οποίων η εργασία εξαρτάται άμεσα από τον αεροπορικό κλάδο πιθανόν να βρεθούν στην ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία της IATA - Στο ίδιο μοτίβο και άλλες αεροπορικές

Απόρρητο Απόρρητο