Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Για πρώτη φορά υλοποιείται για πάνω από το 70% της Επικράτειας παράλληλος πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός με ακρίβεια και αυστηρές προδιαγραφές - Ποιες περιοχές αφορούν τα πέντε πρώτα Σχέδια - Τι δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Ν. Ταγαράς