οικονομική ενίσχυση

Οι συγγενείς πρώτου βαθμού των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους στα πλημμυρικά φαινόμενα του Αυγούστου (Εύβοια) και του Σεπτεμβρίου 2020 (Καρδίτσα), καθώς και στον σεισμό του Οκτωβρίου (Σάμος), θα λάβουν 10.000 ευρώ

Την ενίσχυση αυτή μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή εφόσον είχαν τη 18η Δεκεμβρίου 2020 εγκατάσταση σε τουλάχιστον μια από τις συγκεκριμένες περιοχές

Η πολιτεία σχεδίασε και υλοποίησε πληθώρα παρεμβάσεων, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικ, ύστερα από την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 στη χώρα μας στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020