ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, τα καταστήματα ένδυσης, η ψυχαγωγία, τα καταλύματα και η εστίαση φαίνεται πως επλήγησαν σημαντικά από το lockdown – Εάν η Ελλάδα φθάσει το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών στην Ευρωζώνη τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ δύνανται να αυξηθούν κατά 6,4% ή 1,1 δισ. ευρώ

Απόρρητο Απόρρητο