υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στους δικαιούχους του προγράμματος «Συν-εργασία» θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 σε 28.744 δικαιούχους, καθώς και η αναλογία επιδόματος αδείας

Οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνούν, ώστε, με βάση την εργατική νομοθεσία, να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

Eργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που νοσούν με Covid μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, για χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων ημερών - Τι ισχύει για την ειδική άδεια 

Ειδικότερα η ΚΥΑ αναφέρει πως για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορονοϊό αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test)

Μετά την υποβολή της αίτησης και την ανάρτηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του ειδικού εντύπου «Γονική Αδεια» από τον εργοδότη, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει το επίδομα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων