υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά βήματα στους  τομείς της απλούστευσης  των διαδικασιών, όπως η επικοινωνία και η διαλειτουργικότητα σημαντικού αριθμού βάσεων δεδομένων δημόσιου χαρακτήρα

Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης φιλοξενεί το Associated Press, καθώς εκτιμάται πώς η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα αποτελέσει ανάχωμα στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας

Σταδιακά στην πλατφόρμα θα ενταχθεί το σύνολο των δικαστικών καταστημάτων της χώρας και το σύνολο των πιστοποιητικών που εκδίδουν, δίνοντας προτεραιότητα στα πιστοποιητικά φερεγγυότητας (πχ περί μη πτωχεύσεως)

Με τη συγκεκριμένη διαλειτουργικότητα μπαίνει σταδιακά τέλος στην άσκοπη ταλαιπωρία των πολιτών και την γραφειοκρατία, προκειμένου να λαμβάνουν παροχές από το κράτος, να κάνουν αίτηση για σύνταξη ή να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους στο μητρώο

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δίνουν 10 χρήσιμες συμβουλές για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του