κυβερνοασφάλεια

Οι πρώτες εξαγορές του 2022 και οι νέες συμφωνίες. Οι διεθνείς δραστηριότητες των εταιρειών σε έναν κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, όσο αυξάνονται ψηφιακοί κίνδυνοι και ανάγκες προστασίας

Πάντως, ερευνητές κυβερνοασφάλειας λένε ότι μια διαδικτυακή σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης αποτελεί πιθανότητα – αν και η σοβαρότητα οποιουδήποτε τέτοιου γεγονότος μπορεί να είναι περιορισμένη