Καγκελαρία

Η Γερμανία πρέπει να εξισορροπήσει την Ουάσινγκτον από τη μία πλευρά, και την ΕΕ από την άλλη, προσπαθώντας να χαράξει μια ανεξάρτητη πορεία για το μπλοκ των 27 χωρών - Ποιες οι εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις για τους υποψήφιους διαδόχους

Απόρρητο Απόρρητο