καταστήματα εστίασης

Ο έλεγχος πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης, τον ιδιοκτήτη - Ποιες οι ποινές που προβλέπονται για την επιχείρηση αλλά και τους πελάτες