κινητή τηλεφωνία

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού τονίζει ότι σκοπός της είναι, χωρίς να υπάρξει κατάσταση υπερ-ρύθμισης της αγοράς, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος των τελικών καταναλωτών

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο