Κοινό ομολογιακό δάνειο

Ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής, που ξεπέρασε το 1 δις, το συνολικό ποσό των εγγραφών και η υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 5,1 φορές αποτελούν επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ