Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας για θέματα οικονομίας, καταθέτει πρόταση για την επιβράβευση και ενίσχυση των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, προκειμένου και αυτοί να συνεχίσουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους με συνέπεια και σταθερότητα

Οι απαιτούμενες επαγγελματικές ειδικότητες των μελών και των δύο μητρώων, αφορούν σε οικονομολόγους και μηχανικούς με ειδίκευση σε έργα πολιτικού μηχανικού και μηχανολόγου

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο