κορωνοχρέη

Οι ευκαιρίες και οι παγίδες στην τακτοποίηση των κορονοχρεών - Ανοίγει η πλατφόρμα στο MyAADE που θα παρέχει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης - Προθεσμία έως 31-12-2021 για την υπαγωγή στο νέο πλαίσιο