Λάρα Μπαράζι Γερουλάνου

Ο κλάδος μετά την κρίση της περασμένης δεκαετίας γίνεται σήμερα πόλος σημαντικών επενδύσεων - Οι πρωταγωνιστές στην προσπάθεια αναδιάταξής του και η μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει μεγαλύτερο χώρο σε μια έντονα αναπτυσσόμενη αγορά