Μεγάλη Βρετανία

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού εξακολουθεί να εντείνεται - 8 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν πως δυσκολεύονται να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας παρά το γεγονός, πως αυξάνουν τις χρηματικές απολαβές

Η Octopus, η οποία είχε 2,5 εκατομμύρια πελάτες πριν από την εξαγορά, έχει επίσης αναδειχθεί ως πιθανός αγοραστής της Bulb Energy, η οποία προμηθεύει 1,7 εκατομμύρια σπίτια

Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς νωρίτερα απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, δηλώνοντας ότι οι ελλείψεις καυσίμων προκλήθηκαν κυρίως από πανικό για την αγορά καυσίμων και ότι η κατάσταση θα ισορροπήσει τελικά από μόνη της, καθώς το καύσιμο δεν μπορεί να αποθηκευτεί

Οι προμηθευτές έχουν προειδοποιήσει ότι ίσως υπάρξουν και άλλα προβλήματα επάρκειας βενζίνης λόγω της έλλειψης οδηγών για να μεταφέρουν καύσιμα από τα διυλιστήρια στα σημεία πώλησης