μικρές επιχειρήσεις

Με ληξιπρόθεσμες οφειλές 1 στις 2 επιχειρήσεις - 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της - Οι επιστρεπτέες προκαταβολές θεωρούνται το σημαντικότερο μέτρο ενίσχυσης

Η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Δυτική Μακεδονία είναι από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Μαρτίου 2021

Απόρρητο Απόρρητο