ομίλος Αλλαμανή

Το ακίνητο στις αρχές της δεκαετίας του ‘00 στέγαζε τα γραφεία του εισηγμένου ομίλου Alfa Alfa Holdings του Απόστολου Αλλαμανή, και στη συνέχεια περιήλθαν με την κατάρρευση του ομίλου, στα χέρια της ATE Leasing