Ορυχεία

Η αντικατάσταση των φορτηγών για ορυχεία με υδρογονοκίνητα θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα ανοιχτά ορυχεία της Anglo κατά 80%, ένα άκρως σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της εταιρείας για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2040