Πάτρα-Πύργος

Η εκ νέου ενσωμάτωση του Πάτρα – Πύργος στη Σύμβαση Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού είναι συμβατή με το Κοινοτικό Δίκαιο απέφάνθη η Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά

Απόρρητο Απόρρητο