Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

«Δεν δύναται στη μεγαλύτερη πολυνησιακή Περιφέρεια της χώρας ένα, οποιοδήποτε, νησί να “τιμωρείται” από την επιδημιολογική εικόνα ενός άλλου», αναφέρει σε επιστολή του ο Γιώργος Χατζημάρκος

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στην τηλεδιάσκεψη με επίκεντρο τις δράσεις για την επανεκκίνηση του τουρισμού που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 13 Περιφερειαρχών της χώρας και των εκπροσώπων τριτοβάθμιων φορέων τουρισμού