πετρελαϊκή εταιρεία

Η Aramco, το 2019, συγκέντρωσε κεφάλαια 25,6 δισ. δολαρίων από την αρχική δημόσια διάθεση των μετοχών της, ενώ αργότερα πώλησε περισσότερες μετοχές, για τη συγκέντρωση συνολικών κεφαλαίων 29,4 δισ. δολαρίων