πλανήτης

Τα στοιχεία που προέκυψαν δείχνουν σημαντική μείωση στην ανακλαστικότητα του πλανήτη, ή αλλιώς στη λευκαύγεια της Γης, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες